productieproces, fabriek, machines, productie, onderhoud

> Inzicht en groei op de werkplek

Wilt u verbetering bereiken op het gebied van onderhoud, machines, mensen en werkvloer? De sleutel tot meer succes ligt bij de kennis en het inzicht van uw mensen. Om Pelders Maintenance Management aan hen te laten ‘sleutelen’, kunt u het productieproces echter niet een dagje stilzetten…

Training on the job:

nieuwe inzichten meteen gebruiken

PMM geeft training on the job: uw mensen gaan stap voor stap op hun eigen plek kennis delen en ontvangen, terwijl de productie doorgaat. Zo leren ze het snelst en gebruiken ze de kennis meteen in de praktijk. Samen werken ze bovendien aan beter onderling overleg, aan groei in hun vak en… aan meer succes. Voor henzelf en voor u!

Maak een vrijblijvende afspraak

Pelders Maintenance Management:

meer effect met vakkennis