productieproces, fabriek, machines, productie, onderhoud

> Just in Time Learning

Wilt u verbetering bereiken op het gebied van onderhoud, machines, mensen en werkvloer? De sleutel tot meer succes ligt bij de kennis en het inzicht van uw mensen. Om Pelders Maintenance Management aan hen te laten ‘sleutelen’, kunt u het productieproces echter niet een dagje stilzetten…

Op de werkplek:

nieuwe inzichten meteen toepassen

PMM werkt met just-in-time-learning: opleiden van mensen, wanneer en waar zij dat nodig hebben.
In plaats van door uren in traditionele klassikale training te zitten, kunnen mensen profiteren van kennissystemen in hun directe omgeving. Praktische hulpmiddelen waarmee mensen snel kunnen inzoomen op precies de informatie die zij nodig hebben om problemen op te lossen, specifieke taken uit te voeren of snel hun vaardigheden op te frissen.

Voordelen van deze werkwijze zijn:
  • Elimineert de noodzaak voor tijdrovend klassikaal bijscholen.
  • Voorkomt het verval van kennis wanneer training lange tijd aan toepassing ervan vooraf gaat.
  • Reduceert verspilling van aandacht, energie en vakinhoudelijk trainingsmateriaal.
  • Voorkomt verspilling van training aan mensen die hun baan verlaten voordat zij de ontvangen opleiding toepassen in hun werk.
  • Klanten krijgen opleiding wanneer ze het nodig hebben en niet weken of maanden later.

Maak een vrijblijvende afspraak

Pelders Maintenance Management:

meer effect met vakkennis