productieproces, fabriek, machines, productie, onderhoud

> Verdieping Onderhoudskennis

U wilt onderhoud professionaliseren? Installatieperformance verbeteren door storingvormen beter te analyseren? Strategischer maatregelen nemen? U vindt het belangrijk bedrijfszekerheid van technische installaties te verhogen?

De cursus Maintenance Engineering kunnen we u aanbieden vanuit onze samenwerking met het Mikrocentrum. De cursus gaat dieper in op alle aspecten van het onderhoudsproces. Door het contact met deelnemers uit andere bedrijven krijgt u dieper inzicht in de verschillende deelprocessen van onderhoud.

Het werkgebied van Maintenance Engineers is gericht op een hogere bedrijfszekerheid van een installatie tegen zo laag mogelijke kosten, dus op het continu verbeteren van de installatie performance.

Gestructureerd opstellen van onderhoudsconcepten om alle mogelijke storingen van installatiedelen vast te leggen en te bepalen tegen welke kritische storingen en niet acceptabele storingsvormen en storingseffecten tegenmaatregelen te bedenken.

   Maintenance Engineering

Leon Pelders verzorgt als docent voor Mikrocentrum deze cursus. Deelnemers krijgen een helder en volledig inzicht in de diverse processen en procedures voor de verbetering van het onderhoud. Uitgangspunt is verhoging van de performance van het technisch systeem, die uiteindelijk leidt tot een beter bedrijfsresultaat.

Inhoud

Dag 1:
 • plaats en functie van de Maintenance Engineer in het onderhoud
 • werkprocessen Plantperformance en Maintenance
 • introductie FMECA*, RCM*, RCMII*: methodiek voor het ontwikkelen van onderhoudsconcepten, cases
Dag 2:
 • preventief onderhoud: beurten en inspectieroutes;
 • Stamkaart en Preventief Onderhoudsplan (SPO) van een Etheen- compressor (voorbeeld), case clustering van onderhoudsregels tot onderhoudsbeurten
 • voorbeelden basis SPO’s, invulinstructie
 • case opstellen van een SPO van een kanaalwaterpomp
 • inleiding faalgedrag en bedrijfszekerheid, begrippen uit de reliability engineering.
Dag 3:
 • beslissingsmodel inzake het al of niet op voorraad nemen van reserve- en risicodelen
 • inleiding Toestandsafhankelijk Onderhoud
 • analyse van storingsoorzaken: SORA
 • werken met opdrachtsoorten/case

FME(C)A* = Failure Mode and Criticality Analysis
RCM** = Reliability Centered Maintenance

Maak een afspraak om eens van gedachten te wisselen

Pelders Maintenance Management:

meer effect met vakkennis